collage

COHEN 1
MON FIE 7
LDA FIE 20
BIRO 2
LASZLO V 3
LASZLO V 2
LASZLO V 1